Menu

Duyurular


KEGM 2021 Yılı Ruhsatlandırma Hizmetleri Ücret Tarifesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 37-33 = 18/01/2021 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.01.2021 tarih ve 239/61/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)'nün resmi web sayfasında (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/AnnouncementDetail/220/DUYURU) yer alan duyuruda;

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulunca, 30.12.2020 Çarşamba günü 2020/167 karar no.su ile 2021 yılına ait ruhsatlandırma hizmetleri ücret tarifelerinde ücrete tabi kalemlerin gözden geçirilerek her bir hizmet bedelinin ilgili mevzuat kapsamında maliyet analizlerinin yapılması suretiyle hizmet bedellerinin artırılmasına yönelik güncelleme yapıldığı,       

2020 yılının Mart ayının ortasından itibaren başlayan COVID-19 salgın hastalığının ekonomik etkileri sebebiyle deniz ve hava bandı telsiz ücret tarifesinde yapılan artışın uygulanmasında zorlukların yaşandığı,

Bu kapsamda, COVID-19 salgın hastalığının ekonomik etkilerinin sona ermesine müteakiben tekrar değerlendirmeye alınmak üzere, mevcut 2020 yılına ait deniz ve hava bandı telsiz ücret tarifesi ile devamının sağlanacağı ve ruhsat hizmetleri için ödeme işlemi gerçekleştirilen abonelere tarife  farklarından doğacak tutarın iade sürecinin başlatıldığı,

  

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz