Menu

Duyurular


Kâğıtsız İhracat Uygulaması

SİRKÜLER NO: 8.7 / 674-472  = 10/09/2019


T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan 06.09.2019 tarih ve 73421605-170.01.01 sayılı yazısında ;

 

İhracatta dijital projesinin uygulamasına ilişkin olarak;

 

“Kâğıt ortamında düzenlenen ihracat beyannamesine gözetim memuru tarafından yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesini teminen “Gözetim İşlemleri Ekranı” oluşturulmuştur. Bu ekranda gözetim memuru tarafından re’sen ya da muayene memurunun sevki ile “teslim alınmış” ve ileri statülerdeki ihracat beyannameleri ile ilgili işlem yapılabilmesi sağlanmıştır. Gözetim memuru tarafından bu ekranda oluşturulan şerh/tutanak kayıtları muayene memuru tarafından ya da çıkış bildirimi onayı yapacak memur tarafından görüntülenebilmektedir. Söz konusu alanda işlem yapılması ihtiyari olup gümrük müdürlüğünce ihtiyaç duyulması halinde bu ekranda işlem yapılabilecektir.

 

Muayene/Kontrol ekranında beyanname çıktı görüntüleme butonu ile beyannamenin tüm kalemlerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.

 

“Vergi ve Belgeler” ekranında e-fatura beyan edilmişse, e-fatura satırı üzerine tıklandığında, faturanın orijinal görüntüsüne ulaşılabilmekte olup; e-fatura beyan edildiğinde tekraren belgenin taranmış halinin eklenmemesi gerekmektedir.

 

Bilgileri ile düzenlemelere ilişkin bağlantınız gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 


Dağıtım: Tüm üyelerimiz