Menu

Duyurular


Joınt European Industry Statement On Maıntaınıng An Open And Effectıve Transport Sector Durıng COVID-19

SİRKÜLER NO: 6.12 /183 -136 = 25/03/2020


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 25.03.2020 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen;

 

Joınt European Industry Statement On Maıntaınıng An Open And Effectıve Transport Sector Durıng COVID-19” hakkındaki yazı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz