Menu

Duyurular


Japonya Navlun Ücretleri

SİRKÜLER NO: 8.7 / 361-231 = 09/05/2019

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlügü’nden alınan ekli 36081 sayılı, 08.05.2019 tarihli yazıda, Japonya’ya 2018 yılında yapılan ihracat ve ithalatlardan bahisle,  navlun ücretlerinin Japonya özelinde göreceli olarak yüksek olmasının bu ülkeye gerçekleştirilen ihracatımızın artırılmasına engel teşkil ettiği belirtilerek, Japonya'ya yönelik navlun ücretlerinin düşürülmesi ve Japonya'ya ihracatımızın artırılması yönünde atılacak adımlara ilişkin görüş ve öneriler talep edilmektedir.

Bu kapsamda konuya ilişkin görüş ve önerilerinizin hem yazılı olarak hem de elektronik posta yoluyla bengi.yildirim@uab.gov.tr adresine 17.05.2019 tarihine kadar iletilmesi hususunu,

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz