Menu

Duyurular


İskenderun İcra Dairesinin Gemi Açık Artırma İlanı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 444-350 = 12/06/2018


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12/06/2018 tarih ve 2365-345/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.C. İskenderun İcra Dairesi’nin 06/06/2018 tarih ve 2017/36575 sayılı yazısına atfen;

7822861 IMO No'lu İngiliz Bayraklı "Aqua Hercules" isimli Ro-Ro Yolcu gemisinin satışa çıkarıldığı,

 

  • İngiliz  Bayraklı 18.718 DWT'luk geminin,

 

  • Satış günü: 04/09/2018 günü 10:00-10:05 arası

 

  • Satış günü: 02/10/2018 günü 10:00 – 10:05 arası

 

  • Satış Yeri: İskenderun Adliyesi Zemin Kat İcra Satış Odası 

 

olan geminin açık artırma ilanının Odamız üyelerine duyurulması istenmektedir. 

Satışla ilgili teknik ve mali bilgileri de içeren İlgi yazı ve eki "Gemi Açık Artırma İlanı" Odamızın web sayfasında "www.denizticaretodasi.org
.tr" adresinde "Genel" ve "İhale Duyuruları" bölümünde yayınlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz