Menu

Duyurular


İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 894-675 = 04/12/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30/11/2017 tarih ve 4548-746/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 29.11.2017 tarih ve 0511/69 sayılı yazısına atfen;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından belirtilen ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun

14 üncü maddesinde;

 

·         İşverenin, İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü,

 

·         Sağlık hizmeti sunucularının, kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise, meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu' na bildirmekle yükümlü kılındığı,

26 ncı maddesinde ise; 

Söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, İdari Para Cezası uygulanacağı, ceza miktarının da, işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştığı,

Sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının, işverenlerin "İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim" uygulamasına ait https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do adresinden görüntülenebileceği hususu,”

 

Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz