Menu

Duyurular


İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 7.4  / 732-558 = 02/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02.10.2017 tarih ve 3681/622 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca "İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ" 1 Ekim 2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

25.4.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan tebliğ, yayımı tarihinden itibaren bir ay sonra yürürlüğe girecek olup; 24.6.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği" uyarınca insan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik kontrollerini gerçekleştirenler ile tezgâhların bakım ve muayenesini gerçekleştirenlere uygulanmayacaktır.

 

Söz konusu Tebliğ IMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında http://www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Mevzuat Duyuruları/Genel" bölümlerinde yayınlanmakta olduğu,

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı ve Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz