Menu

Duyurular


İran Menşe Belgesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 182-150 = 07/03/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06.03.2018 tarih ve 926-136/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 28.02.2018 tarih ve 0412/3513 sayılı yazısı.

b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 30.01.2018 tarih ve E-00031637335 sayılı yazısı.

 “İran ile ülkemiz Gümrük İdareleri arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla, 25 Eylül 2017 tarihinde Ankara'da düzenlenen "6. Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı’nda” alınan kararlar uyarınca, ülkemizden İran'a gerçekleştirilen ihracatlarda düzenlenen menşe ispat belgelerinin konsolosluk onayı yapıldıktan sonra İran Gümrük İdaresi tarafından kabul edilmesine yönelik uygulamanın yürürlükten kaldırıldığı,

Ülkemiz ile İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında ticaretin usulüne uygun gerçekleştirilmesini teminen. "İran'a TTA kapsamına giren ürünlerin ihracatında" (belgelerin isim benzerlisinden dolayı karışıklık yaşandığı düşünülen) Menşe Şahadetnamesi’nin değil, bir örneği ekte sunulan "Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiş (İran TTA) "Menşe İspat Belgesi"nin kullanılması gerektiği,

Belirtilerek, İran'a TTA kapsamında olan ürünlerin ihracatında İran Menşe İspat Belgesi'nin düzenlenmesi hususunda ilgili gümrük müşaviri ve firmaların bilgilendirilmesi,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı ve Menşe İspat Belgesi Örneği


Dağıtım: Tüm üyelerimiz