Menu

Duyurular


İnovaLİG 2018 Başvuruları

SİRKÜLER NO: 12.2  / 097-081 = 07/02/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07/02/2018 tarih ve 499-70/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 31.01.2018 tarih ve 53654767-TİM.00GSK.2018/1037-01290 sayılı yazısına atfen;

 

Türkiye'nin ilk inovasvon geliştirme programı olan ve her yıl ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programı'nın bu yıl 5. kez gerçekleştirileceği, İnovaLİG 2017'de ulaşılan 971 başvuru sayısı ile Türkiye, IMP3rove programına katılımın en yüksek olduğu ülkelerden biri haline gelmeyi başardığı, 2017 yılının kazananlarının, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle onurlandırdıkları Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda ödüllerini aldığı,

 

İnovaLİG ile şirketlerin hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışmakta hem de inovasyon kültürlerini İnteraktif bir platformda geliştirme fırsatı buldukları, İnovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, kapsamlı inovasyon değerlendirme ve kıyas analizi raporu ücretsiz olarak sunulduğu, İnovaLİG sayesinde firmalarımızın yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip ederek orta ve uzun vadeli inovasyon vizyonlarını geliştirdikleri,

 

Bu kapsamda firmalarımızın yıllar itibariyle inovasyon gelişimlerini görmesi, hem de inovasyon alanında edindikleri uluslararası tecrübeye ortak olmaları için 10 Mart 2018 tarihine kadar wwvv.inovalig.com adresinden İnovaLİG 2018'e ücretsiz olarak katılmaya davet ettikleri hususu,

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz