Menu

Duyurular


IMO Yük ve Konteyner Taşımacılığı Alt Komitesi Toplantısı ICS Raporu

SİRKÜLER NO:12,2 / 726-509 = 07/10/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04.10.2019 tarih ve 3559-686/2019 sayılı yazısı.

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 01.10.2019 tarihli MC(19)81 sayılı yazısına atfen;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Alt Komitesi, Yük ve Konteyner Taşımacılığı 6’ncı Toplantısı’nın Sayın Mary Anne ADAMS Başkanlığında IMO Merkez Ofisi Londra’da 9-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıya ilişkin ICS raporu Ek’te sunulmakta olup raporda;

“Gaz veya Düşük Parlama Noktasına Sahip Yakıt Kullanan Gemiler için Uluslararası Emniyet Kodu” (International Code of Safety for Ship Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels-IGF Code)’na uygulanacak değişiklikler ve düşük parlama noktasına sahip yakıtlarla ilgili kılavuzlar hakkındaki gelişmeler,

Kriyojenik işlemlerde kullanılmak üzere yüksek manganez içeren östenitik çeliğin uygunluğu ve IGF Kodu ile “Sıvılaştırılmış Gazları Dökme Halde Taşıyan Gemilerin Yapı ve Teçhizatına İlişkin Uluslararası Kodu (Code for the Construction Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk -IGC Code) üzerindeki gerekli görülen değişiklikler ile ilgili gelişmeler,

“Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu” (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code -IMSBC Code) ve Ekleri üzerindeki değişiklikler,

“Uluslararası, Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yükler  Kodu” (International Maritime Dangerous Goods Code –IMDG Code) ve Ekleri üzerindeki değişiklikler,

Hava durumuna bağlı olarak yüklerin bağlanması ile ilgili “Yük İstif ve Bağlaması Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu” (Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing -CSS Code) üzerindeki değişiklikler,

IMO’nun Güvenlik, Emniyet ve Deniz Çevresi ile ilgili Konvansiyonlar üzerindeki değişiklik tekliflerinin değerlendirilmesi,

Tehlikeli Yüklerin Taşınmasında kullanılan yük taşıma ünitelerinin denetim programlarındaki revizyon konularına değinildiği,”

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz