Menu

Duyurular


IMO Seyir, Haberleşme, Arama ve Kurtarma Alt Komitesi 7. Toplantısına İlişkin ICS Çalışması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 26-18 = 09/01/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.01.2020 tarih ve 114-32/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 07/01/2020 tarih ve RN(20)01 sayılı yazısına atfen;

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Seyir, Haberleşme, Arama ve Kurtarma Alt Komitesinin yapılacak olan 7. Toplantısına ilişkin ICS taslak raporu Ek’te sunulmaktadır. 15 – 24 Ocak 2020 tarihlerinde IMO Merkezi’nde/Londra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere hazırlanmış raporda,

Denizde kayıp konteynerler,

Acil Durum Konum Belirten Telsiz Vericisi (EPIRB) performans standartları,

Denizcilik Servislerinin tanımlarının elektronik seyir kapsamında ele alınması,

Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi (GMDSS) ana planının güncellenmesi, modernizasyonu ve Deniz Güvenliği Bilgileri yönergeleri,

Rota oluşturmasında dikkate alınacaklar ve zorunlu gemi rapor verme sistemleri,

Uzak Mesafede Gemilerin Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) sistemlerindeki güncellemeler,

Deniz alanında Hint Bölgesel Seyir Uydu Sistemleri Uygulamaları (IRNSS) ve IRNS cihazları performans standartları,

Konularına yer verilmiş olup, rapora ilişkin görüş ve önerilerinizin ICS’e iletilmek üzere 14 Ocak 2020 tarihi mesai bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası’na (iletisim@denizticaretodasi.org.tr ) gönderilmesi hususu,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz