Menu

Duyurular


IMO HNS Protokolü Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 350-224 = 07/05/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 03.05.2019 tarih ve 1697/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 29.04.2019 tarih ve E.30178 sayılı yazısından bahisle;    

 

“1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolü (HNS 2010 Protokolü)"nün Devletimizdeki iç hukuk onay sürecinin 31.07.2017 tarihli ve 30140 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Karar ile tamamlandığı ve 23.04.2018 tarihinde de, IMO'ya 2017 yılı katkı sağlayıcı HNS yük miktarları ile birlikte Protokole taraf olma kararının iletilerek, Devletimizin Protokolün tarafı olan 4 ülkeden biri olduğu,

 

HNS Protokolü’nün Md.20 (6) paragrafınca, HNS katkı sağlayıcı yük elleçleme miktarına ilişkin bilgilerin yıllık olarak Sözleşmeye taraf ülkeler tarafından IMO Genel Sekreteri’ne sunulması gerektiği, 2018 yılında ülkemiz limanlarından yapılan dökme yük elleçlemeleri dikkate alınarak, HNS Protokolü kapsamında bulunan yük cinslerinden alım yapmış olan nihai alıcıların tespitine yönelik bir çalışma yapıldığı,

 

Yapılan çalışma ile alıcıların HNS Protokolü kapsamındaki yük cinslerinin tespitinde dikkat etmeleri gereken asgari kriterler konusunda bilgilendirilmeleri gerekliliğinin anlaşıldığı,

 

HNS Sözleşmesi kapsamında yapılması gereken bildirimlerin http://www.hnsconvention.org adresinden “HNS Finder” kullanılarak yapılması ve listede bulunamayan yüklerin beyan edilmemesi gibi gerekliliklere istinaden HNS yük arama motorunun daha etkin kullanımı yönünde tespit edilen alıcılara bilgilendirilme yapılması ihtiyacının hasıl olduğu, bildirilmiştir.

 

Bu kapsamda, HNS Sözleşmesi’nin etkin uygulanabilirliğini arttırmak maksadıyla yapılacak çalışma için 2018 Yılı HNS Protokolüne Konu Olan Alıcıların (HNS kapsamındaki toplam elleçlenen dökme yük (paketli ve konteyner yük elleçlemeleri dahil edilmemiştir) bildirimi erinden tespit edilen alıcılar) katılımıyla, 16.05.2019 Çarşamba günü 14:00’da Odamız Meclis Salonunda toplantı yapılacaktır. (Katılımcıların isimlerini 07.05.2019 tarihine kadar hayriye.demiroglu@denizticaretodasi.org.tr  adresine bildirmeleri gerektiği hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı ve 2018 Yılı HNS Protokolüne Konu Olan Alıcılar

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz