Menu

Duyurular


İMEAK DTO Merkez Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri

SİRKÜLER NO: 6.13 / 140-113 = 15/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14/02/2017 tarih ve 569-102/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

28 Şubat 2017 Salı günü 14:00-16:30 saatleri arasında Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği (VDAD) Eğitim Salonu'nda "Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ" konulu bir Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri düzenlenecektir.

 

Seminere katılarak gemi acentesi personeli tanıtım kartını yenilemek isteyen üyelerimizin Ek'te yer alan dilekçeyi gemi acentesi personeli tanıtım kartı fotokopileri ile birlikte en geç 27 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar gab@denizticaretodasi.org.tr e-mail adresine veya 0212 293 79 35 no.lu faksa göndermeleri hususu,”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: Dilekçe Örneği

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz