Menu

Duyurular


IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge

SİRKÜLER NO: 23.2 / 586-405 = 02/08/2019 


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan 30.07.2019 tarih ve E.57092 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bilindiği üzere, 22.01.2016 tarihli ve 29601 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin ikinci fıkrası “Tehlikeli yüklerle ilgili verilecek eğitim seminerlerinin programları İdare tarafından belirlenir.” Hükmünü amirdir. Söz konusu hükmün ifası ve eğitimlerle ilgili esas ve usulleri belirlemek amacıyla IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge 26 Temmuz 2019 tarihli ve 56617 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

 

Söz konusu yönerge ve eki, Genel Müdürlüğümüzün web sitesi olan www.tmkt.gov.tr adresinde Mevzuat - Yönergeler bölümünde erişime sunulmuş olup, konu ile ilgili iş ve işlemlerin konu mevzuat kapsamında ifa edilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz