Menu

Duyurular


İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılan Dövizler

SİRKÜLER NO: 8.1  / 270-166 = 04/04/2019


Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısına istinaden; TCMB’nın 6 Kasım 2018 günlü İhracat Genelgesi’nin “İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılan Dövizler” başlıklı 22.maddesinin birinci fıkrasına "5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki İhracat İşlemleri" eklendiği bilgi edinilmiştir.

Söz konusu değişiklik ile " 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki İhracat İşlemleri”nde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır.

Anılan Genelgenin 22’nci maddesi aşağıdadır.

İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılan Dövizler

MADDE 22 - (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.(4)

(2) CFR ve CIF teslim şekline göre gerçekleştirilen ihracatta, navlun ve sigorta bedeli ile kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal ve ticari kiralama sözleşmesi çerçevesinde elde edilen kira bedelleri hizmet bedeli döviz olarak kabul edilir.

İhracat Hesabının Kapatılması

MADDE 23 - (1) 4’üncü maddenin beşinci fıkrasındaki süreler ile özelliği olan ihracat için 7’nci maddedeki ihraç tarihleri ve süreler saklı kalmak kaydıyla, ihracat bedeli dövizlerin (avans dâhil) fiili ihraç tarihinden itibaren yurda getirilerek en az %80’inin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde bir bankaya satılması halinde ihracat hesabı aracı banka nezdinde kapatılır.

(4): T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısı.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: İhracat Genelgesi

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz