Menu

Duyurular


İhracat Genelgesi’nde Değişiklik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 537-435 =30/07/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.07.2020 tarih ve 2094-871/2020 sayılı yazısı.

 

“İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

İhracat Genelgesi'nin  "İndirim ve Mahsup İşlemleri" başlıklı 21 inci maddesine Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.07.2020 tarih ve 379196 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki 13 üncü fıkranın eklendiği bildirilmektedir.

"(13) Gemi ihracatına ilişkin gemi yapım sözleşmesinin ifası kapsamında ve söz konusu sözleşme süresi içerisinde ilgili ithalatın gemi yapımı için gerçekleştirildiğinin satış sözleşme, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle aracı bankaya tevsik edilmesi ve ihracatçıdan söz konusu ithalat bedellerinin başka bir ihracat bedelinin mahsubunda kullanılmadığına ve kullanılmayacağına ilişkin yazılı beyan alınması koşuluyla söz konusu ithalat bedellerinin gemi ihracatına ilişkin bedellerden mahsubu mümkündür."

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz