Menu

Duyurular


ICS’nin STCW Konvansiyonunun Kapsamlı Bir Şekilde Gözden Geçirilmesine Yönelik Çalışmalarına Destek

SİRKÜLER NO: 23.1 / 314-200 = 18/04/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 17.04.2019 tarih ve 1508-269/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın 08.04.2019 tarihli ve MT(19)09 sayılı yazısından bahisle;     

   

ICS'in Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları (STCW) Uluslararası Sözleşmesinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesine yönelik Eğitim ve Vardiya Tutmada İnsan Faktörü (HTW )  IMO Alt Komitesi 6. Oturumunda sunulmak üzere hazırlanan çalışmaların değerlendirilmesi, varsa görüş ve önerilerin bildirilmesi istenmektedir.

 

Bahse konu oturumun 29 Nisan – 3 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirileceği, bu kapsamda ICS tarafında hazırlanan açıklamalı çalışmada, gemi sahiplerinin ve işleticilerinin STCW Konvansiyonu ile ilgili ibrazında bazı endişelere yer verildiği bildirilmektedir. Açıklamalı ICS sunumunun, üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmasına olanak sağlamak adına word formatında eklendiği belirtilmektedir.

 

ICS Sekreteryası ayrıca, ICS sunumunu değerlendirmede fayda sağlayacağı düşünülen önemli konulara  aşağıda yer verilmiştir:

 

ICS, IMO' da 29 Nisan – 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek IMO, Eğitim ve Vardiya Tutmada İnsan Faktörü Alt Komitesi'nin (HTW 6) toplantısında "Diğer Konular" başlığı altında görüşülmek üzere 6/12/3 HTW belgesini sunduğu,

 

Gemi sahiplerinden ve işletmecilerinden gelen geri bildirimlere dayanarak, ICS,'in STCW Sözleşmesinde birtakım güçlüklerle yüzleşildiğinin belirlendiği ve STCW Sözleşmesi ve Kodunun kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerektiği önerisi,

Bu kapsamda ICS'in Eğitim ve Vardiya Tutmada İnsan Faktörü Alt Komitesi'nin (HTW 6) toplantısında değerlendirmeye sunduğu çalışmasındaki amacının;

 

STCW Sözleşmesi tarafları ve paydaşlarının, gemi sahipleri ve işletmecilerinin Sözleşmeye ve Kod'a yönelik bazı endişelerinden haberdar etmek,

 

IMO ve STCW taraflarına, STCW Sözleşmesi ve Kodu'nun makul olan en kısa süre zarfında kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin sağlanması,

 

STCW Taraflarının ve diğer paydaşların, HTW 6 esasları çerçevesinde STCW Sözleşmesi ve Kurallarının kapsamlı bir incelemesi fikrinin görüşülmesini teşvik ederek konuya olan ilginin tespit edilmesi,

 

2020'de gerçekleştirilecek IMO Deniz Güvenliği Komitesi'nin (MSC 102) bir sonraki oturumuna yeni bir çıktı sağlamak adına  STCW Sözleşmesi ve Kodunun kapsamlı bir şekilde incelenmesine olanak sağlayacak bir resmi öneri sunmak için destek verebilecek Üye Devlet veya Devletlerin belirlenmesi,

 

ICS, STCW Sözleşmesinin kapsamlı bir şekilde mümkün olan en kısa sürede gözden geçirilmeye başlanmasında;

 

Mevcut teknolojik, düzenleyici ve operasyonel gelişmelerin, denizcilerin eğitimi için gerekliliklerin STCW Sözleşmesi ve Kodu içerisinde yeterince hesaba katılması gerektiği,

STCW Sözleşmesinin revize edilmesine yönelik kapsamlı bir gözden geçirmenin, hazırlanması, kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi sürecinin yaklaşık on yıl süreceği, (örneğin, 2021'den 2025'e kadar gözden geçirme, 2025'te revizyonun kabulü, 2027'de yürürlüğe girmesi, 2030'a kadar geçiş dönemi) hususlarının dikkate alındığı ifade edilmektedir.

 

IMO'da, STCW Sözleşmesi ile ilgili zamanında harekete geçilmediği takdirde, STCW Sözleşmesinin artık denizcilerin eğitimi ve sertifikasyonu için uluslararası kabul görmüş ve gemilerde gerekli işlevleri yerine getirebilecek yetkin gemiadamlarınının belgelendirilmesine yönelik bir dizi güncel standartları karşılamayacağı, mevcut değişim ve gelişme hızına cevap verilemeyeceği veya bu gelişmelere uyum sağlanamayacağı endişesi duyulduğu bildirilmektedir.

 

Bu bağlamda ICS'in, Eğitim ve Vardiya Tutmada İnsan Faktörü (HTW )  IMO Alt Komitesi 6. Oturumunda görüşülmek üzere sunduğu, üzerinde değişiklik ve görüşlerin belirtilmesine imkan sağlaması maksadıyla word formatındaki çalışmanın incelenerek, varsa görüş veya önerinin ICS'e iletilmek üzere en geç 24 Nisan 2019 tarihine  kadar Odamıza (iletisim@denizticaretodasi.org.tr ) bildirilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz