Menu

Duyurular


ICS’nin Koronavirüs Portalı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 91-64 = 11/02/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.02.2020 tarih ve 489-152/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 07.02.2020 tarih ve LAC(20)05 sayılı yazısına atfen;

 

ICS Sekretaryası’nın, Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization- WHO) ve denizcilik idarelerinin koronavirüs ile ilgili tavsiyelerini içeren bir portal (e-room) kuracağı belirtilmektedir.

Gemilerin, uluslararası sağlık düzenlemelerine uygun olmasını sağlamak için ICS tarafından WHO'nun tavsiyelerine uymanın atılacak ilk adım olduğu bildirilmiş olup, ilave olarak gemi sahiplerinin, bayrak devletleri, liman devletleri ve İşgücü İstihdamına Katkı Sağlayan Ülkeler (Labour Supply Countries) tarafından verilen tavsiye ve direktifleri takip etmeleri önerilmektedir.

Bahse konu portala erişim sağlamak isteyen üyelerimizin Natalie.Shaw@icsshipping.org adresine isimlerini, kayıtlı oldukları birliği ve e-posta adreslerini bildirmeleri istenmekte, verilen adrese talebin iletilmesine müteakip 24 saat içerisinde portala erişim sağlanabileceği,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz