Menu

Duyurular


ICS’nin Ekonomik/Çevresel Sürdürülebilirlik Tanıtım Broşürü

SİRKÜLER NO: 12.3 / 663-465 = 03/09/2019 


 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 02.09.2019 tarih ve 3111-577/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

ICS’nin 05.08.2019 tarihli ve SPC(19)17 sayılı yazısına atfen;

 

“CS Sekreterliği tarafından Şubat 2019’da düzenlenen Denizcilik Politikası Komitesi (Shipping Policy Committee-SPC) Toplantısı’nda kararlaştırılanlar doğrultusunda, “Denizcilikte Ekonomik/Çevresel Sürdürülebilirlik” konulu tanıtım broşür taslağı hazırlandığı belirtilmekte olup;

 

Bu kapsamda, 9 Eylül 2019 tarihinde düzenlenecek olan SPC Toplantısı’nda daha fazla görüş ve nihai onay için üyelerden, alınan öneriler doğrultusunda hazırlanan ve ilgi yazının Ek’inde mevcut (aynı içerik, farklı biçim) taslak broşür hakkında üyelerden yorum yapmaları istenmektedir.

 

İlgi yazının ekte sunulduğu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz