Menu

Duyurular


Hizmet Tarifesi Değişikliği

SİRKÜLER NO: 8.7  / 057-038 = 22/01/2019 


T.C. Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 10.01.2019 tarih ve 75405048-940 sayılı yazısında;

Tasfiye Yönetmeliğinin 69’ncu maddesine istinaden Genel Müdürlük Makamı'ndan alınan, 09.01.2019 tarihli ve 40530271 sayılı Onay uyarınca, Bakanlığın web sayfasında yayımlanan Hizmet Tarifesinin; "C. UYGULANACAK TARİFE" başlığı altındaki, Terminal ve Diğer Hizmetler Ücret Tablosu (Tablo-1), Ardiye Hizmetleri Ücret Tablosu (Tablo-2,3), Yolcu Beraberi Eşyanın Ardiye Hizmetleri Ücret Tablosu (Tablo-4) ve Özellikli Eşyanın Muhafaza Hizmetleri Ücret Tablosu (Tablo-5) yeniden değerleme oranı dikkate alınarak ekte sunulduğu şekilde güncellendiği,

Belirtilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz