Menu

Duyurular


Hızlı Can Kurtarma Botu Matafora Sapanının Yanlış Sabitlenmesi

SİRKÜLER NO: 18.3  / 510-403 = 06/07/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06/07/2018 tarih ve 2731-410/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Tehlikeli Olayları Rapor Etme Programı (Confidential Hazardous Incident Reporting Programme– CHIRP Maritime)’nin 50 sayılı raporuna yazısına atfen;

Raporların isimsiz olarak değerlendirildiği ve yayımlandığı (anonymous reports), İngiltere menşeli Tehlikeli Olayları Rapor Etme Programı (Confidential Hazardous Incident Reporting Programme – CHIRP Maritime)'nın sektörün içinden ya da ilişkili tüm bireylere yönelik küresel deniz emniyetinin arttırılmasına katkı sağlamayı amaçladığı ve kendilerine gönderilen raporlardan derlediği ilgi geri bildirim bülteninde, ciddi kazalara sebep olabilecek hadiseler irdelenmektedir. Mayna/vira donanımlarında kullanılan sapanların değişimi esnasında yanlış noktalara sabitlenmesinin çok ciddi sonuçlarının olabileceği, bu gibi durumların mürettebat içerisinde daha iyi bir iletişimin kurularak önlenebileceğine değinilmiştir. Hızlı can kurtarma botu matafora sapanının değişimi esnasında yanlış yere sabitlenmesi sonucunda vira edilirken pruva yukarı pozisyonda asılı kalması ile ilgili hadisenin sebepleri ve önleyici tedbirlerini içeren raporun Türkçe çevirisi EK'de sunulmaktadır.  

Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz