Menu

Duyurular


Havalimanlarında Gümrük Fazla Mesai Ücretleri

SİRKÜLER NO: 8.7 /  365-234 = 10/05/2019


Sayın Üyemiz,

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun fazla çalışma ücretlerini düzenleyen 221. Maddesi hükmüne göre, yükleme ve boşaltma ile her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma saatleri içinde yapılması esastır. Bununla birlikte,  bu saatler dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulduğunda, yazılı olarak yapılacak bu talep, işin yapılacağı gümrük idarelerince yerinde görülürse, gerekli önlemler alınmak ve çalışacak personelin fazla çalışma ücreti ve varsa hak sahibine ödenecek kanuni yollukları karşılığı tutarlar, talep sahipleri tarafından ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılmak koşuluyla kabul edilmektedir.

 

Bu çerçevede, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı’nda İthalat, İhracat, Transit-Ata Karnesi, Özet Beyan ve Mal Çekimi gümrük fazla mesai ücretlerine ilişkin yapılan duyuruyu ekte bilginize sunuyoruz.

 

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: Havalimanlarındaki Gümrük Fazla Mesai Ücretleri

Ek 2: Havalimanlarındaki İthalat İhracat Fazla Mesai Ücretleri

Dağıtım: Tüm üyelerimiz