Menu

Duyurular


Gümrük İşlem Takip Kartları

SİRKÜLER NO: 8.7  / 85-59 = 05/02/2020


T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınan 31.01.2020 tarih ve 82858591-161.01.02 sayılı yazısı.

 

Bakanlığımıza intikal eden yazılardan; Özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere verilecek olan Gümrük İşlem Takip Kartlarının verilmesi esnasında aranan son üç aylık sigorta makbuzunun yeni işe alınan ve henüz üç aylık çalışma süresini doldurmayan firma çalışanları için ibrazının mümkün olmaması nedeniyle bu konuda sıkıntılar yaşandığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle, özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere giriş kartlarının düzenlenebilmesi için gerekli olan belgeler arasında yer alan son üç aylık sigorta makbuzunun yeni işe alman ve henüz üç aylık çalışma süresini doldurmamış firma çalışanları için ibrazının mümkün olmadığı dikkate alınarak, diğer belgeler yanında SSK’dan alınacak işe giriş belgesi ve üç aylık sigorta makbuzunun ibraz edileceğini taahhüt eden bir yazı ile başvurulması halinde bahse konu firma çalışanları için Gümrük İşlem Takip Kartı düzenlenmesi uygun bulunmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz