Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 160)

SİRKÜLER NO: 8.7 / 669-470  = 10/09/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 09.09.2019 tarih ve 3200/591-2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:98)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:160) 07 Eylül 2019 tarih ve 30881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikle; 4.10.2012 tarih ve 28431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:98)’nin 3’üncü maddesinin 1’inci Fıkrasında yer alan Yetkili Gümrük Müdürlükleri tablosuna ‘’Hopa Gümrük Müdürlüğü’’ eklenmiştir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz