Menu

Duyurular


Gidiş Kontrolü Yaptırdıktan Sonra Kartal Demir Bölgesinde Teknisyen İndirilmesi

SİRKÜLER NO: 13.7  / 673-471 = 10/09/2019


İlgi: T.C. İstanbul Valiliği Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği’nden alınan 25.08.2019 tarihli yazısında;

 

“Tuzla Tersaneler Bölgesi’ne bakım ve onarım maksadıyla gelen gemiler bakım onarım işlemlerini tamamlanmasının ardından gidiş kontrolü işlemlerinin tamamlayarak tersaneler bölgesinden ayrılmaktadır. Bakım onarım çalışmaları sonrasında radar vb. gibi seyir sistemlerin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilebilmesi için uzman personelin (Teknisyen) gemi ile birlikte deneme seyir yapması gerekmektedir.

 

Bu işlemin yapılabilmesi için Tuzla Liman Başkanlığından tersaneler bölgesinde ayrılarak demir bölgesine geçebilmek için demir ordinosu alınması gerektiği; deneme seyri sırasında ilgili cihazları test eden teknisyeni demir bölgesinde indirmek sureti ile tekrar Tuzla Liman Başkanlığından müracaat edilerek alınacak liman çıkış belgesine istinaden gidiş kontrol işlemlerinin tamamlanması gerektiği; bu durumun iş yükü ve zaman kayıplarına sebebiyet vermesi nedeniyle; deneme seyri için gemiye çıkacak teknisyenin İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Pendik Deniz Limanı Büro Amirliği’nden gerekli arşiv araştırmasının tamamlanarak izinlerin alınmasının ardından ilgili geminin Tuzla Liman Başkanlığından liman çıkış belgesinin alarak Tuzla Deniz Limanı Büro Amirliği'nden gidiş kontrol işlemlerini tamamlaması ve deneme seyrinin teknisyen gözetiminde yapılarak; deneme seyrini tamamlayan teknisyeni Kartal Demir Bölgesi’nde indirmek sureti ile seferine devam etmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz