Menu

Duyurular


Gemi Sicili İşlemleri

SİRKÜLER NO: 21.1 / 9-9 = 07/01/2021


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 04.01.2021 tarihli ve E-80368960-125.99-73352 sayılı yazısı.

 

 

a) 28.12.2020 tarihli ve E-80368960-125.01.01-69838 sayılı yazımız.

b)28.12.2020 tarihli ve E-80368960-125.01.01-72738 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere ilgi (a) yazımız ile, gemi sicil işlemlerinde gemi ilgililerinden talep edilen bazı belgelerin gerek mevzuatta yapılan değişiklikler ve gerekse Genel Müdürlüğümüz uhdesinde geliştirilerek kullanılan yeni programlar neticesinde istenilmesine gerek kalmadığından bahisle, bundan böyle sicil işlemlerinin Umurbey Sistemi'nde yayımlanmış olan yeni cetveller çerçevesinde yapılması bildirilmiştir.

Diğer taraftan ilgi (b) yazımız ile de, gemi, deniz ve içsu araçlarının sicil işlemlerine yönelik vatandaş başvuruları için Umurbey Vatandaş Portalı e - Devlet Entegrasyonu çalışmalarının tamamlandığı ve bütün gemiler için yazımızda belirtilen tüm işlemlere ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını "Umurbey- Denizcilik Vatandaş Portalı Girişi" (https://www.turkiye.gov.tr/uab-umurbey--denizcilik-vatandas-portal-girisi-5190) adresinden 01.01.2021 tarihi itibariyle yapabilecekleri ifade edilmiştir.

Gemi ilgililerinin yapılacak başvurularda sıkıntı yaşamaması amacıyla başvuruların ve işlemlerin nasıl yapılacağını açıklayıcı metin ve videolar Vatandaş Portalında ve https://umurbey.uab.gov.tr/Vatandas/VatandasSSS adresinde paylaşılmıştır.

Bu itibarla; ülkemizde yaşanan yoğun pandemi riski nedeniyle tüm işlemlerin en az temasla yapılması gerekliliği ve vatandaşın ilgili kamu kurumuna gitmeden işlemlerini en kolay yoldan yapması stratejimize istinaden, 15.01.2020 tarihinden itibaren Liman Başkanlıklarından bu hizmetin verilmeyeceği, Bağlama Kütüğü dahil tüm işlem başvurularının adı geçen portal üzerinden gerçekleştirileceğine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapılması hususu,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz