Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri

SİRKÜLER NO: 12.2 / 13-13 = 08/01/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.01.2021 tarih ve 93/26/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

"Pandemi Sürecinde Gemiadamlarının Değişimi ve Hudut Kapılarında PCR Test İstemi" konulu, Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü yetkililerince, 25 Ocak 2021 tarihi Pazartesi günü 14:00-16:00 saatleri arasında Zoom Video Konferans üzerinden gerçekleştirilecektir.

Seminere katılarak gemi acentesi personeli tanıtım kartını yenilemek isteyen üyelerimizin, en geç 22 Ocak 2021 tarihine kadar, Odamız Web sayfasında bulunan (https://www.denizticaretodasi.org.tr/ ) Eğitim / Sunumlar sekmesi üzerinden, sisteme dilekçe örneği ve gemi acentesi personel tanıtım kartı fotokopisini yükleyerek başvuruda bulunmaları hususu,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz