Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Eğitim Duyurusu

SİRKÜLER NO: 6.13 / 212-129 = 15/03/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 14.03.2019 tarih ve 1002-175/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Gemi Acenteliği Eğitimi, 25-29 Mart 2019 tarihleri arasında 10:00-17:00 saat aralığında Odamız Meclis Salonu’nda düzenlenecek olup, sınav Odamızca 30 Mart 2019 Cumartesi günü Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (Çırağan Cad.N:34 Yıldız-Beşiktaş/İSTANBUL) saat 10:00’da yapılacaktır.

 

1- Eğitime; en az lise mezunu olmak şartı ile gemi acente personeli kimlik kartı almak isteyen (gemi acentesi personel tanıtım kartı olmayan) kişiler katılabilecektir.

 

2- Gemi Acenteleri Yönetmeliği’nin 18.maddesinin a) bendi gereğince, denizcilik eğitimi veren lise veya denizcilikle ilgili yükseköğretim programından mezun olanlar eğitime katılmaksızın gemi acentesi personeli tanıtım kartı alma hakkına sahiptir.

 

3- Sınavda başarılı olan ve bir gemi acente firmasında çalışan/çalışmaya başlayacak kişiler, UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek / ANKARA adresine başvurarak “Gemi Acentesi Personeli Kimlik Kartı” talebinde bulunacaklardır.

 

4- Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.

 

5- Odamızca, katılımcılarından herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılara “Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı ” dağıtılacaktır.

 

6- Eğitime katılmak isteyen eğitim niteliklerine haiz kişilerin, başvurularını ekte yer alan firma antetli dilekçe, öğrenim durumunu gösteren belge fotokopisi, (en az lise diploma fotokopisi) ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte en geç 22 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar gab@denizticaretodasi.org.tr  e-posta adresine göndermeleri hususu,

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı ve Dilekçe Örneği


Dağıtım: Tüm üyelerimiz