Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Eğitim Duyurusu

SİRKÜLER NO: 12.2 / 629-507 = 04/09/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04.09.2020 tarih ve 2250/979/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sebebiyle ertelenmiş olan Gemi Acenteliği Eğitimi, 21 - 25 Eylül 2020 tarihli arasında sosyal mesafe, tıbbi maske ve hijyen kurallarına uygun olarak 50 kişilik kontenjan ile 10:00 - 16:45 saatlerinde İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu'nda (Meclis-i Mebusan Cad. No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL) düzenlenecek olup sınav 26 Eylül Cumartesi günü 10:00'da aynı salonda yapılacaktır.

  1. Eğitime; en az lise mezunu olan ile gemi acente personeli kimlik kartı almak, isteyen (gemi acentesi personel tanıtım kartı olmayan) kişiler katılabilecektir. En az lise mezunu olmak kaydıyla bireysel başvurular da alınmaktadır.
  2. Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nin 18.maddesinin a) bendi gereğince, denizcilik eğitimi veren lise veya denizcilikle ilgili yükseköğretim programından mezun olanlar eğitime katılmaksızın gemi acentesi personeli tanıtım kartı alma hakkında sahiptir.
  3. Sınavda başarılı olan ve bir gemi acente firmasında çalışan/çalışmaya başlayacak kişiler, "Gemi Acentesi Personeli Kimlik Kartı" taleplerini (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek / ANKARA)adresine göndermeleri gerekmektedir.
  4. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.
  5. Odamız tarafından katılımcılardan herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılara "Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı" dağıtılacaktır.
  6. Eğitime katılmak isteyen eğitim niteliklerine haiz kişilerin, en geç 18 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/egitim/uyelere/tumu linkte açılacak olan Gemi Acenteliği Eğitimi Başvuru sayfasındaki bilgileri doldurup, ekrana dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi ile diploma fotokopisini ekleyerek  başvuru yapmaları (elden başvuru zorunlu olmadıkça alınmayacaktır.) gerektiği,

 

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz