Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Eğitim Duyurusu

SİRKÜLER NO: 6.13 / 652-456 = 02/09/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.08.2019 tarih ve 3079-570/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Gemi Acenteliği Eğitimi, 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında 10:00-16:45 saatlerinde İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu’nda ( ?Meclis-i Mebusan Cad. No: 22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İstanbul düzenlenecek olup, sınav  28 Eylül 2019 Cumartesi günü 10:00’da aynı salonda yapılacaktır.

 

1.     Eğitime; en az lise mezunu olan ile gemi acente personeli kimlik kartı almak isteyen (gemi acentesi personel tanıtım kartı olmayan ) kişiler katılabilecektir. En az lise mezunu olmak kaydıyla bireysel başvurular da alınmaktadır.

 

2.     Gemi Acenteleri Yönetmeliği’nin 18.maddesinin a) bendi gereğince, denizcilik eğitimi veren lise veya denizcilikle ilgili yükseköğretim programından mezun olanlar eğitime katılmaksızın gemi acentesi personeli tanıtım kartı alma hakkına sahiptir.

 

3.     Sınavda başarılı olan ve bir gemi acente firmasında çalışan/çalışmaya başlayacak kişiler, ‘‘Gemi Acentesi Personeli Kimlik Kartı’’ taleplerini (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Cad.No:5 Emek / ANKARA) adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

4.     Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.

 

5.     Odamız tarafından katılımcılardan herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılara ‘‘ Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı’’ dağıtılacaktır.

 

6.     Eğitime katılmak isteyen eğitim niteliklerine haiz kişilerin, en geç 20 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/egitim/uyelere/kayit/Gemi_ Acenteleri_Egitimi_Semineri-85 linkte yer alan bilgileri doldurup, ekrana dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi ile diploma fotokopisini ekleyerek başvuru yapmaları ( elden başvuru zorunlu olmadıkça alınmayacaktır.) hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz