Menu

Duyurular


Gemi Acenteleri Bilgi Sistemi

SİRKÜLER NO:23.1 / 672-520 = 01/09/2021 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.08.2021 tarihli ve E-25270526-155.01.01-46972 sayılı yazısı.

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

 

‘’a) 05.03.2012 Tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Gemi Acenteleri   Yönetmeliği.

b)02.04.2021 tarihli ve E-25270526-155.01.01-21406 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere gemi acentesi olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile gemi acentesi personeli tanıtım kartı düzenlenen kişilere ilişkin usul ve esaslar ilgi (a) Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Bu kapsamda yürütülmekte olan gemi acenteleri iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, basılı belge gönderimi ve kırtasiyeciliğin önlenmesine yönelik olarak Gemi Acenteleri Bilgi Sistemi (GABS)'nin yenilenmekte olduğu ilgi (b) yazımız ile tarafınıza iletilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde GABS'nin yenilenme süreci tamamlanmış olup gemi acenteliğine ilişkin iş ve işlemler 13.09.2021 tarihi itibariyle GABS üzerinden gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Eski sistem bilgilerinin GABS'ye aktarımı ve yeni sisteme geçiş çalışmaları nedeniyle 09.09.2021 ve 10.09.2021 tarihleri arasında başvurular alınmayacak yapılan mevcut başvurular sonuçlandırılacaktır. 13.09.2021 tarihi itibari ile başvurular GABS üzerinden yapılacak ve inceleme sonrası yeterlilikleri uygun görülen acentelere ait gemi acentesi yetki belgesi ve gemi acentesi personeli tanıtım kartı elektronik belge olarak e-Devlet üzerinden alınabilecektir.

Yapılan işlemlere ait bilgilendirmeler cep telefonlarına gönderilecek kısa mesajlar ile gerçekleştirilecek olup iş ve işlemlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi için sisteme giriş yapan acentelerin öncelikle iletişim bilgilerini (Telefon, KEP adresi, mail) güncellemeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak tüm acentelerin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


  

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz