Menu

Duyurular


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 304)

SİRKÜLER NO: 10.4 / 507-400  = 06/07/2018


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığınca), 06 Temmuz 2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 304)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Tebliğ


Dağıtım: Tüm üyelerimiz