Menu

Duyurular


Gazdan Arındırma Uzmanları Listesinin Güncellenmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 835-671 = 11/11/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.11.2020 tarih ve 3048/1244/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 06.11.2020 tarihli ve 59864 sayılı yazıda, "Gazdan Arındırma Uzmanlığı" sertifikası almış olan kişilerin listesine Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü web sitesi (https://bit.ly/2Iobxca ) üzerinden erişim sağlanabileceği bildirilmektedir.

Zaman içerisinde hem listede yer alan gazdan arındırma uzmanlarının, hem de bu kişilere ilişkin bilgilerin güncellenmesi ihtiyacının hasıl olduğu belirtilmekte olup, güncellenecek yeni listenin Gazdan Arındırma Yönetim ve Bilgi Sistemine (GAS) aktarılacağı, bu sayede sistemde adı bulunmayan hiçbir gazdan arındırma uzmanı veya gaz ölçüm uzmanının sisteme veri girişi yapamayacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, mevcut gazdan arındırma uzmanları listesinde yer alan bilgilerin güncellenmesi ve faal olarak çalışan gazdan arındırma uzmanlarının tespitinin sağlanması amacıyla listenin kontrolünün sağlanarak, listede adı bulunup 17.01.2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği" yürürlük tarihinden önce Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nden gazdan arındırma uzmanlığı sertifikası almış kişi bilgilerinin Ek-1'de sunulan tabloya işlenerek 25 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr ) iletilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz