Menu

Duyurular


Gambiya Desteği

SİRKÜLER NO: 23.1  / 440-346 = 11/06/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07/06/2018 tarih ve 2281-337/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün 04/06/2018 tarih ve E.44412 sayılı yazısına atfen;

Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü’nün 31.05.2018 tarih ve 43652 sayılı yazısından bahisle; Gambiya Limanlar İdaresi Başkanı Alpha Amadou Barry'nin Banjul Büyükelçiliğimizi ziyaret ettiği ve Banjul Limanı'nın modernizasyonu için 100 milyon ABD Doları'nın Çin Hükümetinden temin edilmek üzere olduğunu, modernizasyon için Türk firmalarından da işbirliği beklediğinin ayrıca, benzer bir desteğin Gambiya'da tersaneciliğin geliştirilmesi için de beklendiği hususu,

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz