Menu

Duyurular


FIATA Diploma Eğitimi Kayıtları

SİRKÜLER NO: 12.2 / 658-460 = 02/09/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 27.08.2019 tarih ve 3083-572/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği (UTİKAD)’nin 23.08.2019 tarihli ve 2019/547 sayılı yazısına atfen;

            

“Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği (UTİKAD) tarafından gönderilen İlgi yazıda, “FIATA Diploma in Freight Forvvarding - FIATA Diploma Eğitimi"nin ülkelerin lojistik ve taşımacılık derneklerinin federasyonu olan FlATA' nın belirlemiş olduğu ve dünyanın birçok ülkesinde geçerli olan mesleki eğitim standartlarının ortaya konulması ile 1996 yılında oluşturulmuş lojistik ve taşımacılık sektörüne özel bir mesleki eğitimi olduğu bildirilmektedir.

 

Türkiye'de de bu yıl 5. dönemine 21 Eylül'de başlayacak olan FIATA Diploma Eğitimi’nin İstanbul Teknik Üniversitesi desteği ile gerçekleştirilmekte olduğu ve bugüne dek 95 mezun verildiği ifade edilmektedir. Sektörün deneyimli yöneticileri ve uzman akademisyenler tarafından verilen eğitime lojistik işletmesi sahibi girişimciler, lojistik sektörü çalışanları ile lojistik hizmet alan sektörlerin lojistikten sorumlu yönetici ve çalışanları katılabileceği belirtilmektedir.

 

FIATA Diploma Eğitimi derslerinin 21 Eylül 2019 - 13 Haziran 2020 tarihleri arasında sadece Cumartesi günleri 8 saat olarak, İTÜ Maçka yerleşkesinde bulunan İşletme Fakültesi'nin tarihi binasında yapılacağı, eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara FIATA Diploması, FIATA Hava Kargo Sertifikası ve İTÜ Lojistik Uzmanlık Sertifikası verileceği bildirilmektedir.

 

FIATA Diploma Eğitiminin T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından da tanınmış olup diploma sahiplerinin, 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren Taşıma işleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'ne göre taşıma işleri faaliyetlerinde bulunacak firmalarda mesleki yeterlilik şartı olarak aranacak olan ÜDY veya ODY belgesinden muaf tutulacakları belirtilmekte olup FIATA Diploma Eğitimi 2019-2020 Dönemi Kayıt Başvurularına ilişkin detaylar ekte sunulduğu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz