Menu

Duyurular


Erişilebilirlik Ödülleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 839-674 = 11/11/2020


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 10.11.2020 tarihli ve 62433 sayılı yazısı.

 

Bilindiği üzere, tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak erişilebilirlik çalışmalarının planlı, programlı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi, uygulamalara hız verilmesi, bu alanda fiziksel dijital ve zihinsel dönüşümün sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından "2020 Erişilebilirlik Yılı" ilan edilmiştir.

İlgi yazı ile engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına ve kamu hizmetlerinden yararlanmalarına katkı sağlayan proje, uygulama ve hizmetlerini kamuoyuna duyurmak, erişilebilirlik alanında yapılabilecek çalışmaları teşvik etmek amacıyla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde belirli kategorilerde "Erişilebilirlik Ödülleri" verileceği bildirilmektedir. Erişilebilirlik Ödülleri için gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri başvuru yapabilecek olup adaylar 20 Kasım 2020 tarihine kadar https://erisilebilirlik.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak müracaat edebileceklerdir.

Bu itibarla, söz konusu "Erişilebilirlik Ödülleri" hakkında denizcilik sektörüne gerekli duyurunun ivedilikle yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz