Menu

Duyurular


Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu

SİRKÜLER NO: 8.7 / 526 -356 = 09/07/2019

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2019 tarihli Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu ve Gümrük İdareleri Vergi Kimlik bilgileri ile ilgili yazılar ekte ilginize sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: E-Teminat Kılavuzu

Ek 2: Vergi Kimlik Bilgileri

Dağıtım: Tüm üyelerimiz