Menu

Duyurular


EFT / Havale İle Yapılan Ödemeler

SİRKÜLER NO: 8.1/ 293-181 = 12/04/2019

 

İlgi: Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğü’nün 08.04.2019 tarih ve 15657211-155.03 sayılı yazısı.

İlgi yazıda;

Ek Tahakkuk, Ceza ve Tecil Taksitlendirme işlemlerine ilişkin tahsilâtların EFT veya havale yöntemiyle yapılması durumunda,  ödeme yapıldığı halde,  tahsilât bilgilerinin elektronik ortama aktarımı ve sorgulanması mümkün bulunmadığından, kararların otomatik olarak “kapandı” statüsüne geçmediğinden bahisle, söz konusu kararlara yönelik olarak ödemelerin EFT ve havale yolu ile yapılmasına 15 Nisan 2019 tarihinden itibaren izin verilmeyeceği belirtilmiş olup, ilgi yazı ekte yer almaktadır.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz