Menu

Duyurular


E-Vize Şartı Sağlamamalarına Rağmen Vize Alan Yabancılar

SİRKÜLER NO: 15.3  / 369-238 = 13/05/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09.05.2019 tarih ve 1825-315/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2019 tarih ve 31712 sayılı yazısına atfen;

       

“Mısır uyruklu umuma mahsus pasaport hamili 20 yaş altında ve 45 yaş üzerinde olan yabancıların 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli elektronik vizeyle (Şartlı B1 E-Vizesi) ülkemize seyahat edebildikleri bildirilmektedir.

E-Vize alma şartlarına uymayan 20-45 yaş aralığındaki Mısır uyruklu yabancıların hudut kapılarına yoğun bir şekilde geldiği ve ülkemize E-Vize ile seyahat etmek isteyen yabancıların E-Vize alım şartlarını taşıdıklarına ilişkin gerekli kontrollerin taşıyıcı firmalarca yapılmasının faydalı olacağı,”

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz