Menu

Duyurular


Dördüncü IMO GHG Çalışması Raporu’nun ICS Özeti

SİRKÜLER NO: 23.1 / 838-673 = 11/11/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.11.2020 tarih ve 3061/1245/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 29 Ekim 2020 tarihli, Ek’te sunulan yazı ile 4. IMO Sera Gazı (Green House Gas – GHG) Çalışması Raporu’nun özeti Odamıza iletilmiştir.

ICS tarafından hazırlanan ve 4. IMO GHG Çalışması Raporu’na ait önemli hususlara dikkat çeken bahse konu özet ve Türkçe tercümenin Ek’te sunulduğu,


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz