Menu

Duyurular


Dış Kaynaklı Seyir Yardımcıları Tesis Hizmetleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 848-683 = 16/11/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.11.2020 tarih ve 3115/1255/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 12.11.2020 tarih ve E-20302036-207.2-49829 sayılı yazı ile 18.02.2007 tarih ve 26438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, ‘'Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği''nin Ek-1-B maddesi hükmü ve 25.05.2009 tarih ve 27328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ‘'Seyir Yardımcıları Yönetmeliğinin Fener İdaresinin yetki, görev ve sorumlulukları'' başlığı Madde 6 k) bendi hükmü ile fener gereklilik analizi ve sertifikasyon verme yetkisinin Kuruluşlarına verildiği,

Seyir Yardımcısı Sertifikası talebinde bulunan tesislerde fener gereklilik analizi için görevlendirilen personelin Kuruluşlarına yansıyacak maliyetlerini karşılamak üzere personelin günlük yevmiyesi, harcırahı, gidiş-dönüş yol ücretleri, fazla mesai ücreti, konaklama gibi ücretlerden oluşan maliyet üzerinden hesaplanarak işleticiden tahsil edildiği,

Bu bağlamda Yönetim Kurullarının 19.10.2020 tarih ve 268 sayılı kararı ile standart denetim bedeli sistemine geçildiği, özel ve tüzel limanlar, yat limanları, iskeleler, rıhtımlar, dolphenler, deşarj hatları, boru hatları, kablo hatları, su ürünleri yetiştiriciliği ve benzeri tesisler için Kuruluşlarının belirlemiş olduğu ve 2020 yılı sonuna kadar uygulanacak standart denetim ücret bilgilerinin Ek'te yer aldığı,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz