Menu

Duyurular


Denizde Konteynerlerin Kaybı- Yükümlülükler ve Sigorta Düzenlemeleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 646-524 = 11/09/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.09.2020 tarih ve 2442/1011/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)  tarafından gönderilen 10 Eylül 2020 tarihli ve MLC(20)28 sayılı yazıda, ICS Hukuk Komitesi’nin talebiyle Uluslararası Koruma ve Tazmin Kulüpleri Grubu koordinasyonunda hazırlanan, ”Denizde Konteynerlerin Kaybı- Yükümlülükler ve Sigorta Düzenlemeleri” taslağına yer verilmektedir.

Detayları Ek’te sunulan taslağın nihai şekline getirilmesi maksadıyla, ICS üyeleri, Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA), Asya Armatörler Birliği ve Dünya Denizcilik Konseyinin görüşleri talep edilmekte olup, taslağa ilişkin görüşlerinizin ICS’e iletilmek üzere 25 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr)  iletilmesi hususu,

 

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz