Menu

Duyurular


Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 716-543 = 28/09/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.09.2018 tarih ve 3697-553/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan "Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  28.09.2018 tarih ve 30549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu  değişiklik ile Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliğinin "Dayanak" başlıklı 3’ncü maddesi değiştirilmiş, çeşitli maddelerde Bakanlık adındaki değişiklik ile ilgili güncellemeler yapılmış ve Yönetmeliğin Tanımları içeren 4’ncü maddesine;

"z) Değerlendirme Raporu: Tarama faaliyetinin komşu tesisler de dâhil mevcut deniz yapıları üzerinde oluşturacağı etkisine ilişkin üniversitelerin inşaat fakültelerinin sorumluluğunda hazırlanmış raporu; mevcut deniz yapılarının tersane, tekne imal ve çekek yeri tesisleri olması halinde ise bünyesinde İnşaat Fakültesi ile birlikte Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği programı bulunan üniversitelerin inşaat fakültelerinin sorumluluğunda hazırlanmış raporu,"

tanımı eklenmiştir.

Yönetmeliğinin 6’ncı, 9’ncu ve 18’nci maddelerinde de bu ilaveye göre düzenlemeler yapılmış olup değişiklik Yönetmeliğinin tamamı İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer aldığı,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz