Menu

Duyurular


Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimi (2013/28 Sayılı Genelge) Kapsamında Yapılacak İşlemlere İlişkin BS-16 Basitleştirilmiş Usul Kodu

SİRKÜLER NO: 8.1  / 504-397 = 06/07/2018

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü (http://risk.gtb.gov.tr/) web sayfası duyurular bölümünde yayımlanan “Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimi (2013/28 Sayılı Genelge) Kapsamında Yapılacak İşlemlere İlişkin BS-16 Basitleştirilmiş Usul Kodu” konulu duyuruda;

 

“Deniz ve hava taşıtlarına ihracat teslimleri" konulu 2013/28 sayılı Genelge kapsamında yapılan teslimlere ilişkin tamamlayıcı beyanların;  BİLGE Sisteminde “BS-16” Basitleştirilmiş Usul kodu seçilerek tescil edilmiş beyannameler ile yapılması gerekmektedir.

 

Bu basitleştirilmiş usul kodunun seçilmesi halinde “Birlik Kayıt Numarası ve Birlik Kriptosu” ve özellik kodu alanları ihtiyari olacaktır. Bu beyannamelerde "Referans Tarihi" alanı zorunlu olacaktır ve bu alana ticari veya idari belgenin tescil/kayıt tarihi girilecektir.

 

BS-16 usul kodunun girilebileceği GTİP’ler aşağıdaki gibidir.(EK-1)”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek 1: BS-16 usul kodunun girilebileceği GTİP Listesi

Ek 2: 24/07/2013 tarih ve 2013/28 sayılı Genelge

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz