Menu

Duyurular


Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzleme ve Filyasyon Rehberi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 131-84 = 12/02/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.02.2021 tarih ve 514/167/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

"Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzleme ve Filyasyon Rehberi" güncellenerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 08.02.2021 tarihinde resmi web sayfasında (https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66339/temasli-takibi-salgin-yonetimi-evde- hasta-izlemi-ve-filyasyon.html) yayımlanmış olup, tedbirlerin etkin şekilde uygulanabilmesi maksadıyla yazının ekte sunulduğu,


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz