Menu

Duyurular


COSME Kümelenme Çağrısı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 103-076 = 05/02/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04.02.2019 tarih ve 491-85/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ’nin 30.01.2019 tarihli ve 1129 sayılı yazısı ve eki.

 

“Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalarından birinin “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda; Avrupa Birliği tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan ve kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulduğu ifade edilmekte olup, KOSGEB’in ülkemizde COSME programının ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olduğu belirtilmektedir.

 

Bahse konu program kapsamında, “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı” proje teklif çağrısının yayımlandığı belirtilmektedir. Çağrı çerçevesinde, KOBİ rekabetçiliğini teşvik etmek ve işletmelerin kümelerin sunabileceği yenilik ve büyüme potansiyelini kullanarak küresel pazarlara başarıyla erişebilmelerine yardımcı olmanın amaçlandığı belirtilmektedir.

 

Son başvuru tarihinin 4 Nisan 2019 olduğu belirtilen teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun https://ec.europa.eu/commission/index_en internet adresinden ulaşılabildiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz