Menu

Duyurular


Basra ve Umman Körfezi ile Hürmüz Boğazı’ndan Geçiş Yapacak Gemiler İçin Rapor Verme Prosedürleri Kılavuzu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 560-386 = 26/07/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 25.07.2019 tarih ve 2755-503/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (ICS)’nın 22.07.2019 tarih ve MC(19)64 sayılı yazısına atfen;     

   

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda; Basra ve Umman Körfezi ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapacak gemilerin rapor verme prosedürlerine ilişkin kılavuzuna yer verilmektedir.

Kılavuzun, söz konusu deniz alanlarından geçiş yapacak gemilerin güvenliğini arttırmak, tehdit değerlendirmelerinin hazırlanmasına yardımcı olunması niyetiyle hazırlandığı belirtilmektedir. Bahse konu talimatların gemilerin seyir ve güvenlik planlarında kullanılmasının tavsiye edildiği, ICS’in diğer sektör örgütleri ile işbirliği içerisinde konuya ilişkin gelişmeleri takip edeceği ve sektörü gelişmelerle ilgili bilgilendireceği,” 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı Ekleri ve Türkçe Çevirisi

Dağıtım: Tüm üyelerimiz