Menu

Duyurular


Basra Körfezi Sektörel Güvenlik Rehberi ve Tehdit Değerlendirmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 8-8 = 07/01/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06.01.2021 tarih ve 36/16/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen, 5 Ocak 2021 tarih ve MC(21)01 sayılı yazıda;

31 Aralık 2020 tarihinde İran karasularında yapılan gemiden gemiye yük transferi (limbo) operasyonu sırasında, gemi bordasına limpet mayını yerleştirilmesi olayına ilişkin Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri ve Birleşik Deniz Kuvvetleri (European Naval Forces-EUNAVFOR and Combined Maritime Forces-CMF) tarafından yayımlanan "Tehdit Değerlendirmesi" ve denizcilik sektörü kuruluşları ile Petrol Şirketleri Uluslararası Deniz Forumu (Oil Companies International Marine Forum- OCIMF) tarafından hazırlanan kılavuza yer verilmektedir.

Referans alınması tavsiye edilen kaynak linkleri ve detayları ekte sunulan sektör rehberi içeriğinde, İran karasularında Al Bakr Petrol Rafinerisi civarında meydana gelen olayda (290 33' K / 0480 47' D) herhangi bir yaralanma vakasının yaşanmadığı bilgisi paylaşılmıştır. Gemi bordasına yerleştirilen limpet mayınının kimler tarafından, ne zaman yerleştirildiğinin bilinmediği, Umman, Aden, Basra Körfezi ve Kızıldeniz'de seyir ve yük operasyonları yapacak olan gemilerin Kızıldeniz, Aden Körfezi, Hint Okyanusu ve Arap Denizinde Deniz Güvenliğinin Artırılması ve Deniz Haydutluğunun Önlenmesi için En İyi Yönetim Uygulamaları Rehberini (BMP 5) gözden geçirmesi ve bu tedbirlere ilave olarak;

•      Söz konusu bölgelere giriş öncesi risk değerlendirmesi hazırlanması,

•      Risk değerlendirmesini müteakip "Gemi Güvenlik Planı"nın gözden geçirilmesi,

•      Köprüüstünde etkin gözcülüğe dayalı vardiya tutulması ve gece düşük hızda seyir yapan küçük teknelerin radar ekranında tespitinin zor olduğu konusunda dikkatli olunması,

•      Etkin bir muhabere vardiyası tutulması, yaklaşan tüm gemilerle iletişim kurulması, küçük teknelerin gemiye yaklaşmasına ya da aborda olmasına izin verilmemesi, gece projektör kullanarak küçük teknelerin tespit edilmesi,

•      Gemiye çıkış alanlarının sürekli kontrol altında tutulması,

•      Borda merdiveni, pilot çarmıhı gibi donanımların ihtiyaç halinde mayna edilmesine izin verilmesi,

•     Seyir güvenliğini etkilemeyecek, görüşü engellemeyecek şekilde, gemi bordası ve özellikle gemi kıç tarafı su hattının yaklaşan teknelerin görülmesini kolaylaştıracak şekilde aydınlatılması,

 

•       Herhangi bir şüpheli aktivitenin limana ve Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezine (United Kingdom Maritime Trade Operations-UKMTO, tel +442392222060) bildirilmesi,

•       VHF Telsiz ve diğer iletişim kanallarının dinlenmesi,

•       Acil durum yangın pompası ve tüm yangınla mücadele ekipmanlarının gerektiğinde, anında kullanım için hazır tutulması,

•       Önceki liman ile varış limanı seçeneklerinin girilmesine gerek olmadan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS)'nin açık tutulması,

•       Gemi güvertesinde sürekli kontrol devriyesi ile gemi bordası ve su hattının gözetlenerek herhangi bir temasa yönelik sıklıkla kontrolün sağlanması, ayrıca belirli aralıklarla yaşam mahalli ve diğer bölme/kompartmanların da kontrol edilmesi,

•       Gemiye yerleştirilmiş olağan dışı herhangi bir şüpheli düzenek fark edildiğinde durumun gemi kaptanı tarafından Bayrak Devletine ve UKMTO'ya bildirilmesi, personelin ivedilikle düzeneğin bulunduğu alandan uzaklaştırılması, düzeneğin yerinden çıkarmaya yönelik herhangi bir girişimde bulunulmaması, bölgedeki askeri unsurların talimatlarına uyulması,

•       Şüpheli aktivite gemi demirde iken fark edilmiş ise pervanenin devamlı, kısa ya da düzensiz aralıklarla çalıştırılması,

•       Baş ve kıç iter pervanelerin sıfır açıyla düzensiz aralıklarla çalıştırılması,

•       Dümen yekesinin sıklıkla çevrilmesi,

•       Sualtında olası dalgıç faaliyetlerine karşı derinlikölçerin çalıştırılması önlemlerinin alınması tavsiye edilmektedir.

Yazıda ayrıca, olaylara ilişkin detayları içeren bahse konu rehber ve tehdit değerlendirmesinin bilmesi gereken prensibi kapsamında paylaşılması tavsiye edildiği,

 


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


  

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz