Menu

Duyurular


Balast Suyu Yönetimi Sistemi Geri Bildirim Anketi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 844-679 = 13/11/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.11.2020 tarih ve 3099/1251/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 


Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 11 Kasım 2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Armatörlerin/gemi işletmecilerinin "Balast Suyu Yönetimi Sistemleri" konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin  https://www.surveymonkey.co.uk/r/LDNSQRV internet bağlantısında yer alan çevrimiçi anket formunu doldurmaya davet edildikleri bildirilmektedir.

Yazıda devamla, armatörlerin/gemi işletmecilerinin gemilere özel yaşadıkları "Balast Suyu Yönetimi Sistemlerine" ilişkin satın alma, kurulum, bakım veya işletme sorunlarını, bahse konu çevrimiçi anket formunu birden fazla sayıda doldurarak beyan edebilecekleri ifade edilmektedir.

Ayrıca, anket aracılığıyla raporlanan söz konusu bilgilerin ICS tarafından yapılacak görüşmelerde ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) sunulacak görüşlerde kullanılacağı, ankette ilgili geminin IMO numarasının ve işletmecisinin adının talep edildiği, bahse konu bilgilerin yalnızca ICS tarafından analiz yapmayı kolaylaştırmak ve birden fazla sayımı engellemek için kullanılacağı ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacağı bilgisi verilmektedir.

Yazıda son olarak, ICS'in "Balast Suyu Yönetimi Konvansiyonu" ve "Balast Suyu Yönetimi Sistemleri Kodu'nda" önemli düzenleyici değişikliklerin yapılmasını mümkün kılacak veri bazlı görüşlerini IMO'ya sunabilmesi için gemiye ve sisteme özel bilgilerin sağlanmasının gerekli olduğu,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz