Menu

Duyurular


Annual Meeting 2021 Pre-Event Webinar 7th October 2021 Teams Meeting Link

SİRKÜLER NO: 6.12 / 705-545 = 10/09/2021


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 09.09.2021 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı aşağıdaki gibidir.


Dear All,

Further to the email below, and to assist in opening access to the Annual Meeting Pre-Event Webinar to your association members, please find the link below. It will be much simpler to circulate this amongst your membership than the usual Teams meeting invitation.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU3YmNmMDItOTNhNy00MzFkLTkxMGItZGI5NGE1YjE2YzE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261fbd0d5-2a1c-44d7-b58b-53efe3be6867%22%2c%22Oid%22%3a%22080ca4e7-7f6c-4bfd-8304-3047361e5915%22%7d

We look forward to seeing you all at the event on 7th October.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz